Returnarea produselor / retragerea din contract

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, aveți dreptul de a vă retrage din contractul de vânzare, returnând produsele cumpărate, într-un termen de maximum 14 zile calendaristice de la data la care ați intrat în posesia fizică a acestora (personal sau prin intermediul altei persoane indicate de către dvs., alta decât transportatorul), fără invocarea vreunui motiv și fără penalități.

Anterior returnării produselor și în vederea acesteia, vă rugăm să ne notificați această intenție, prin trimiterea unei cereri neechivoce în acest sens, pe e-mail la următoarea adresă: info@pureorganic.ro.

În cazul retragerii din contract, Societatea va returna contravaloarea produsului/produselor pentru care cumpărătorul s-a retras din contract, inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de alegerea de către cumpărător a altei modalități de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de către Societate, fără întârzieri nejustificate, în cel mult 15 zile calendaristice de la data primirii de către Societate a anunțului de retragere din contract (a intenției de returnare a produsului).


Rambursarea contravalorii produselor se va efectua folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care cumpărătorul și-a exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare, caz în care nu se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. Cumpărătorul va suporta toate costurile direct legate de returnarea produselor.